Protestul angajaților din Sănătate care asigură continuitatea serviciilor medicale/funcționării unității

Federația „Solidaritatea Sanitară” din România

FSSR

Angajații din Sănătate care ATENȚIONEAZĂ public asupra intenției/posibilității de a renunța la lucrul în ture și în zile libere/de sărbători legale dacă nu le este acordată recompensa corectă pentru participarea la asigurarea continuității serviciilor medicale/funcționării unității.

La această acțiune de protest pot subscrie toți angajații din Sănătate care lucrează în ture și în timpul zilelor libere/sărbătorilor legale, prin asta participând la asigurarea continuității serviciilor medicale/funcționării unității.

Continuitatea acordării serviciilor medicale/funcționării unității este asigurată exclusiv în baza sacrificiilor asumate de angajații din Sănătate și prin intermediul costurilor suportate de întreaga familie a acestora. În consecință, angajații care participă la continuitatea serviciilor medicale/funcționării unității, au dreptul la o recompensă proporțională.

Recompensa corectă, care trebuie acordată tuturor angajaților care participă la asigurarea continuității serviciilor medicale/funcționării unității trebuie să includă următoarele elemente:

I. Recompensele salariale:

  a. Pe actuala lege a salarizării (Legea nr. 153/2017):

  • Sporul de tură: trebuie să fie în cuantum de 15% din salariul de bază, raportat la salarul de bază aflat în plată la data plății.
  • Sporul pentru lucrul în zilele libere și în zilele de sărbători legale: trebuie să fie de 100%, raportat la salarul de bază aflat în plată la data plății.

  b. În viitoarea lege a salarizării:

  • Tariful orar pentru activitatea desfășurată în timpul nopții trebuie să fie cu cel puțin 50% mai mare decât tariful orar corespunzător salariului de bază.
  • Tariful orar pentru activitatea desfășurată în zilele libere/de sărbători legale trebuie să fie cu cel puțin 100% mai mare decât tariful orar corespunzător salariului de bază.

II. Reducerea vârstei de pensionare pentru lucrul în ture, proporțional cu activitatea desfășurată în aceste condiții. Locurile de muncă în care se desfășoară activitate în ture trebuie introduse în categoria celor cu condiții deosebite, în sensul Legii nr. 263/2010 – legea pensiilor. Avem în vedere faptul că desfășurarea activității în ture face parte din condiţiile specifice unor categorii de servicii publice, determinând în timp îmbolnăviri profesionale, comportamente riscante în activitate cu consecințe asupra securităţii şi sănătăţii în muncă a angajaților.

III. Recunoașterea duratei schimbului de tură ca timp de muncă. Această recunoaștere trebui făcută cel puțin sub forma acordării unei pauze de masă de 30 de minute pentru fiecare tură normală (echivalentul a 8 ore/tură). Pentru turele cu o durată mai mare a timpului de lucru de 8 ore/tură pauza de masă crește în mod proporțional.

Lista semnatarilor